Ombygging av Sveitserbolig

En familie i Røyken ønsket å rive et eksisterende uthus og erstatte det med et nytt uthus i to etasjer, hvor garasjen skulle være i 2. etasje. De ønsket å binde det nye uthuset sammen med hovedhuset i et mellombygg.

garasje i andre etasje

Det nye uthuset ble plassert 12 grader i forhold til hovedhuset og parallelt med tomtegrensen i øst. Mellombygget, som inneholdt bl.a. nytt bad, var kun i 1 etasje. Verandaene i nord på hovedhuset ble utvidet og i tillegg innebygd. Boligen var bygget i typisk ”sveitserstil”, og med et stort behov for reparasjon. Det var et ønske å også tilføre den nye bygningsmassen en sveitserdekor. 

nytt inngangsparti

Det ble etablert ny adkomst til boligen i syd, som erstattet trafikkfarlig eksisterende adkomst i nord. Dette var hovedutfordringen for hele byggetiltaket.

Flere prosjekter