Tårnhuset i Sætre

En familie på 4 i Sætre ønsket et tilbygg til sin bolig. Familien var selv veldig kreative og aktive selvbyggere.

verksted i garasjen

På eiendommen hadde de nylig bygget en dobbel garasje med verksted. Den gamle singel garasjen ved boligen var planlagt revet, men skulle også erstattes med mindre uteboder langs eiendomsgrensen.

liten plass for yttertøy

Hovedproblemet med boligen var at inngangsdøren førte rett inn i stua uten vindfang.Det var altfor liten plass for yttertøy.De savnet WC ved hovedinngangen. Og de savnet et godt gjesterom til foreldre/svigerforeldre, som ofte var på overnattingsbesøk. Trappen til kjeller var åpen og lå på utsiden av huset. 

en utfordrende oppgave

Jeg skisserte enkle 3D modellskisser i 8 ulike løsninger, og den beste løsningen ble dette tårnhuset. En kvadratisk form 4,6 X 4,6 meter, bygget i ”leca” mur med tretak. Huset var også bygget i en kombinasjon av tre og mur, så materialvalget gav seg selv. Denne løsningen grep minst mulig inn i den eksisterende huskroppen. Trappen ned til kjeller ble også innebygget. Soverommet i 2 etasje ble på 15 m2 og med nærhet til WC i 1. etasjen av tilbygget i det nye inngangspartiet. 

Tilbygget gav hele huset en ny karakter og føyde seg godt inn på eiendommen, som bestod av boligen og flere små uthus. 

Flere prosjekter